Pokój modlitwy

Pokój modlitwy, a dokładniej służba uzdrowienia powstała z potrzeby niesienia pomocy wszystkim cierpiącym i potrzebującym. Jako naśladowcy życia i służby. May Papież Franciszek wzywa nas wszystkich do modlitwy o pokój na świecie: " Chciałbym prosić Boga, abyśmy my, chrześcijanie, bracia. Uzdrawiająca Moc Miłości i Przebaczenia.

Najświętszy ze wszystkich punktów na ziemi jest ten, gdzie odwieczna nienawiść stała się obecną. Modlitwa, a także post w intencji pokoju są sprawdzonym, biblijnym i niezastąpionym środkiem duchowym, uwalniającym od wszelkiego zła.

Pokój modlitwy

Starsza kobieta w zaciszu swego pokoju powierza Bogu sprawy bliskich i świata. Jun Pokój modlitw i medytacji na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Pomorskiej 251 powstał pokój do modlitw. Modlitwy o Pokój w Asyżu, w świątyniach warszawskich różnych wyznań zabrzmi wspólna modlitwa o pokój. Read more “Pokój modlitwy”